DETAIL PŘÍSPĚVKU

Zpět

Kompostárna Petrovice u Karviné

Cílem akce je vybavení kompostárny na území Moravskoslezského kraje. Realizaci tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 900 t/rok. Kompostárna slouží ke zpracování BIO odpadu Obce Petrovice u Karviné, Obce Dětmarovice a také zemědělské nadvýroby Farmy Kondziolka. Tento projekt je spolufinacován Evropskou unií – Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.